0 0
Read Time2 Minute, 31 Second

Wyższe opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie dotknęły wielu warszawiaków, dlatego m.st. Warszawa przygotowało miejską formę wsparcia dla mieszkańców stolicy w postaci dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów lokalowych. Miasto będzie także przyjmowało wnioski o przyznanie rządowego dodatku osłonowego.

Warszawski system osłonowy

Już od 1 stycznia udzielane jest miejskie wsparcie w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub budynku. Z dodatkowych środków będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto oraz na stałe mieszkają w Warszawie.

O zasiłek celowy należy zwrócić się do dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie udzielne jest na co najmniej dwa miesiące lub dłużej, a jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby wnioskującej. Minimalna wysokość pomocy to 50% miesięcznych kosztów ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z pomocy osłonowej w 2020 r. skorzystały 5 574 osoby samotnie gospodarujące, co stanowi 18,5% osób samotnych objętych pomocą ośrodków pomocy społecznej, a w 2021 r. takiego wsparcia udzielono 678 rodzinom wielodzietnym.

Rządowy dodatek 

Rządowy dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które częściowo pokryje koszty związane z energią elektryczną lub gazem. Przysługuje osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł netto.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym zł lub 1500 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodatku, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Gdy wysokość ustalonego dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Wypełniony formularz wniosku, który można składać w Urzędach Dzielnic w Wydziałach Obsługi Mieszkańców właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Formularz o dodatek osłonowy znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Źródło: https://um.warszawa.pl/-/warszawa-wspiera-mieszkancow-w-oplatach-za-mieszkanie

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Wyniki Rankingu Perspektywy – stołeczne liceum i technikum znów na podium
Next post Są tu jacyś ochotnicy?

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz