0 0
Read Time3 Minute, 24 Second
Warszawa solidarna z Ukrainą

Miejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają bezpłatnych konsultacji dzieciom i rodzicom cudzoziemskim. Na pełne wsparcie mogą również liczyć uczniowie z Ukrainy, którzy zaczną edukację w stołecznych szkołach.

Organizujemy kompleksową pomoc dla osób, które uciekają przed wojną w Ukrainie, a wsparcie psychologiczne jest niesamowicie ważne. Dlatego już w ponad 20 miejskich poradniach zapewniamy dyżury specjalistów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. 

Pomoc psychologiczna w miejskich poradniach

Pełna lista miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, które oferują konsultacje jest dostępna pod adresem:edukacja.um.warszawa.pl. W poradniach możliwe są spotkania bezpośrednie, indywidualne.

Wsparcie dla uczniów ukraińskich w warszawskich szkołach

Aktualnie Warszawa, w ścisłej współpracy z dzielnicami, zbiera i analizuje informacje o bazie lokalowej szkół, liczebności oddziałów w celu przygotowania miejsc dla uczniów przybyłych z terenów objętych wojną.

Jak podkreśla wiceprezydent Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację, Warszawa jest już gotowa na przyjęcie pierwszych dzieci i młodzieży z Ukrainy do miejskich szkół: – Konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował, że polska edukacja stanęła przed dużym wyzwaniem. Musimy być solidarni i zapewnić godne warunki nauczania oraz adaptacji najmłodszym obywatelom Ukrainy, którzy do nas przyjeżdżają. W tym celu tworzymy oddziały przygotowawcze dla uczniów cudzoziemskich, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu, ale nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy, dają możliwość ,,łagodniejszego” włączenia dzieci i młodzieży do polskiej rzeczywistości szkolnej.

Samorządowcy, jako organy tworzące dla przedszkoli i szkół, postulują do rządu o jak najszybsze stworzenie szybkiej „ścieżki” włączania dzieci i młodzieży z Ukrainy w polski system edukacji. Resort oświaty poinformował, że pracuje nad stworzeniem bazy nauczycieli posługującym się językiem ukraińskim, z której będą mogły korzystać placówki oświatowe z całej Polski.

Asystenci kulturowi pomagają w szkołach

W miejskich szkołach działają również asystenci kulturowi, którzy wspierają proces integracji dzieci cudzoziemskich w procesie nauczania (to zdanie publiczne zlecone przez miejskie Biuro Edukacji organizacjom pozarządowym).

Asystenci zapewnią pomoc dzieciom cudzoziemskim w trakcie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z dyrekcją szkoły, w tym m.in.: tłumaczenie poleceń nauczycieli, pomoc w nauce. Wspierać będą komunikację uczniów w szkole – w tym tłumaczenie językowe oraz wyjaśnianie różnic kulturowych i religijnych między dziećmi. Asystenci obejmą wsparciem również rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych, w tłumaczeniu dokumentów, czy w korzystaniu z elektronicznych dzienników.

W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) działają Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich, które pomagają nauczycielom i dyrektorom szkół, gdzie uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie.

Szczegółowe informacje: um.warszawa.pl/waw/wcies/-/zespol-ds-nauczania-dzieci-cudzoziemskich.

Pakiety informacyjne dla cudzoziemskich uczniów

Warszawa przygotowała również materiały informacyjne i edukacyjne przydatne we w wsparciu dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy przebywają w Warszawie, w tym m.in. ,,Pakiety  powitalne dla uczniów i rodziców” dostępne online również w języku ukraińskim.

W pakiecie znalazły się informacje niezbędne dla ucznia pojawiającego się pierwszego dnia w szkole. Warszawski pakiet zawiera: schemat systemu edukacji w Polsce, kalendarz szkolny, szkolny porządek dnia, informację o rzeczach potrzebnych w szkole, dzienniczek ucznia, informację o zajęciach pozaszkolnych, wskazówki jak zaprzyjaźnić się z nowymi kolegami/koleżankami w szkole, opis systemu oceniania, wzory formularzy szkolnych, mini-słowniczek podstawowych terminów szkolnych. 

Warszawa dysponuje również poradnikami i przewodnikami dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami cudzoziemskimi: więcej o wsparciu dla uczniów ukraińskich w szkołach.

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie?

Stołeczne WCIES organizuje bezpłatne seminarium online dla nauczycieli „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie”, które odbędzie się już dziś, 28 lutego o godzinie 14.00. Seminarium jest otwarte i bezpłatne: link do spotkania 

Podczas spotkania, ekspert WCIES, Arkadiusz Walczak – historyk, kulturoznawca, pedagog, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, opowie jakie działania mogą podjąć rodzice i szkoła, aby efektywnie wspierać dzieci i młodzież
w tym trudnym czasie oraz jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa najmłodszych obywateli. 

Więcej wskazówek jak rozmawiać z warszawskimi uczniami o wojnie w Ukrainie: um.warszawa.pl/waw/wcies/-/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-mlodzieza-o-wojnie.

Źródło: https://um.warszawa.pl/-/warszawa-zapewnia-wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Tramwaj na Kasprzaka – start budowy
Next post 11. Sezon Veturilo startuje 1 marca

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz